اگر داروی وارداتی لیبل اصالت نداشته باشد چه خطراتی مارا تهدید میکند ؟

خطرات دارو هایی که لیبل اصالت ندارند ؟

دارویی که لیبل اصالت نداشته باشد، ممکن است به شکل جدی خطرناک باشد و مخاطرات زیادی را برای مصرف‌کننده ایجاد کند. در زیر برخی از خطرات مهم آورده شده‌اند: عدم اطمینان از محتوا: بدون لیبل اصالت، نمی‌توانید اطمینان حاصل کنید که دارو واقعاً حاوی چه موادی است. این می‌تواند منجر به مصرف ترکیبات نادرست یا…